update project

User-friendly Practical Distance Active Training ExperienceKursusdetaljer

Beskrivelse

UpDATE-kurset vil forbedre de digitale og bløde færdigheder hos undervisere inden for erhvervsuddannelse for at opdatere deres viden og kompetencer og tilbyde innovativ, erhvervsrettet undervisning og uddannelse baseret på digitale værktøjer og løsninger.
 • Modul 1: UNDERVISNING OG LÆRING MED DIGITALE LØSNINGER
 • Modul 2: INTEGRERING AF DIGITALE REDskaber i den pædagogiske proces
 • Modul 3: PRAKTISK UDDANNELSE I DIGITALE
 • Modul 4: IMMERSIVE TRAINING MED VR, AR, MR

Kursustype: Blended

Arbejdsindsats: 40 timer (32 timer online og 8 timer ansigt til ansigt)

Sprog: Engelsk og oversættelse til partnersprog

More information about the project

Vidensdomæne

pædagogiske metoder

digitale værktøjer og løsninger i erhvervsuddannelserne

virtuelle teknologier i praksis

Learning goals

 • forstå og anvende de teoretiske principper for digital uddannelse/uddannelse anvendt inden for erhvervsuddannelserne
 • Kendskab til de virtuelle teknologier (virtuel, augmented reality, blandet)
 • Design en blandet undervisning med digitale værktøjer
 • Anvendelse af god praksis inden for digital uddannelse: erfaringer og læring
 • Udvikle digitale kompetencer

Grundlæggende læringsmål

Når kurset er afsluttet, vil den lærende:
 • at blive dygtig til at anvende bestemte IKT i sin undervisning og uddannelse
 • at kunne undervise og lære med digitale løsninger
 • at blive dygtige til at integrere digitale værktøjer i uddannelsesprocessen
 • at kunne anvende og udnytte teknologi effektivt i erhvervsmæssig praksis
 • gennemføre en lektion ved hjælp af VR/ AR/ MR-teknologier
 • erhvervelse af vigtige bløde færdigheder i forbindelse med digital uddannelse, som f.eks. kommunikation, teamwork, kreativ tænkning, lederskab, forandringsfacilitering og tidsstyring

Who can take this course

Educational problem

Manglende digitale færdigheder (pædagogiske, metodologiske og teknologiske), hvilket gør det vanskeligt at overføre en praksisbaseret læring baseret på praktisk indhold og praktiske færdigheder til et virtuelt miljø, der aktiveres i en nødsituation, og gennem lidt udviklede og effektive teknologiske løsninger

Course addressed to

Kurset er for undervisere og vejledere, der har brug for at blive opkvalificeret med hensyn til udformning af digitale praktisk-manuelle lektioner som supplement til face-to-face-lektioner ved at udnytte værktøjer som software, apps og platforme. Kursisterne vil udvikle deres bevidsthed om for og imod aspekter, muligheder og risici ved digital undervisning og fjernundervisning

Learners’ profile

Sprog: Engelsk og oversættelse til partnersprog

Developed by