update project

User-friendly Practical Distance Active Training ExperienceKursuse detailid

Kirjeldus

UpDATE põimkursuse parandab kutseõpetajate digioskusi ja ülekantavaid pädevusi, et suurendada nende asjatundlikkust ning pakkuda uuenduslikku, digitaalsetel vahenditel ja lahendustel põhinevat kutseõpet ja koolitust.
 • Moodul 1 | DIGILAHENDUSTEGA ÕPETAMINE JA ÕPPIMINE
 • Moodul 2 | DIGIVAHENDITE INTEGREERIMINE HARIDUSPROTSESSI
 • Moodul 3 | PRAKTILINE ÕPE DIGIVAHENDITEGA
 • Moodul 4 | KAASAHAARAV ÕPE KOOS VR, AR, MR TEHNOLOOGIAGA

Course type: blended for IT- EST -DK courses / Online for EL course

Töömaht: 40 tundi

Keel: Inglise keel ja tõlge partnerkeeles

Rohkem informatsiooni kursuse kohta

Teadmiste valdkond

õppemetoodikad

digitaalsed vahendid ja lahendused kutsehariduses

virtuaalsed tehnoloogiad praktikas

Õpiväljundid

 • omandab oskuse kasutada IKT-d õpetamisel ja koolitamisel
 • Tunneb virtuaalseid tehnoloogiaid (virtuaalreaalsus, liitreaalsus, segareaalsus)
 • Disainib ja lõimub õppetundi digitaalsete vahenditega
 • Rakendab häid tavasid digihariduses: kogemused ja õppetunnid
 • Võimaldab arendada digipädevusi

Põhilised õppe-eesmärgid

Kursuse läbimisel õppija:
 • omandab oskuse kasutada IKT-d õpetamisel ja koolitamisel
 • oskab õpetada ja õppida digitaalsete lahenduste abil
 • omandab oskuse integreerida digivahendeid õppeprotsessi
 • oskab tõhusalt rakendada ja kasutada tehnoloogiat kutsepraktikas
 • rakendab õppetundi VR/ AR/ MR tehnoloogiaid
 • omandab olulisi digiharidusega seotud pehmeid oskusi, nagu suhtlemine, meeskonnatöö, loov mõtlemine, eestvedamine, muutustega kohanemine ja ajajuhtimine

Kes on oodatud kursusele

Hariduslik probleem

Digioskuste (pedagoogiliste, metoodiliste ja tehnoloogiliste) puudumine muudab praktikapõhise õppe, mis põhineb praktiliste oskuste õpetamisega, ülemineku virtuaalsesse keskkonda keeruliseks. Tehnoloogiapõhist praktilist õpet kasutatakse hädaolukorras ja läbi vähe arenenud ja mitte efektiivsete tehnoloogiliste lahenduste abil

Kursus on mõeldud

Kursus on mõeldud õpetajatele ja koolitajatele, kes vajavad lisaks kontakttundidele täiendkoolitust seoses digitaalsete praktiliste tundide disainimiseks, kasutades selleks erinevaid lahendusi nagu tarkvarad, rakendused, platvormid. Õppijad arendavad teadlikkust digitaalse ja kaugõppe 'poolt ja vastu' aspektidest, võimalustest ja riskidest.

Õppija profiil

Suunatud õpetajatele/koolitajatele/juhendajatele disaini, õpetamise ja hindamise teemadel, keskendudes digivahenditele ja uute tehnoloogiate kasutamisele

Arendatud